Telefon: 030 645 069

ZA VAS OPRAVLJAMO NASLEDNJE STORITVE:

 • urejanje dokumentacije
 • vodenje glavne knjige
 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • vodenje plačilnega prometa
 • obračun in vodenje blagajniškega poslovanja
 • vodenje knjige osnovnih sredstev in obračun amortizacije osnovnih sredstev
 • obračun davka na dodano vrednost
 • vodenje davčnih evidenc

 • izdelava medletnih bilanc na vašo željo
 • izdelava zaključnega računa
 • obračun plač in poročanje o izplačanih plačah
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev
 • knjiženje potnih nalogov
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca
 • sestavljanje poročil Banki Slovenije o terjatvah in obveznostih
 • priprava predlogov za kompenzacijo, cesijo, asignacijo, urejanje dokumentacije,..
 • izpisi odprtih postavk
 • izdelava intrastata
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 • fakturiranje
 • poročanje statističnemu uradu
 • svetovanje

DODATNE STORITVE:

 • priprava izvršb
 • obračuni zamudnih obresti in izpisi opominov
 • prijava potrebe po delavcih
 • prijava/odjava delavcev v zavarovanje
 • ustanovitve podjetij
 • odkup podjetij
 • nudimo domicilj sedeža vašeg podjetja na našem naslovu - virtualna pisarna

Za več informacij prosimo, da izpolnite obrazec ali nas kontaktirate na telefon 030 645 069 ali na elektronski naslov [email protected]

;