Telefon: 030 645 069

RAZLIKA MED S.P. IN D.O.O.

  S.P. D.O.O.
Pravno-formalna oblika Fizična oseba, ki opravlja dejavnost. Pravna oseba, ki opravlja eno ali več dejavnosti.
Ustanovitveni kapital Ni potreben 7.500,00 evrov (lahko v denarju, sredstvih ali kombinirano)
Poslovanje S.p. lahko svobodno razpolaga s prisluženim denarjem. Prisluženi denar družbenika ni njegov, ampak pripada d.o.o.  V primeru, da si ga družbenik izplača v žep, je ta denar dvakrat obdavčen. Prvič kot dobiček, nato pa še kot dobiček, ki je izplačan lastniku v žep.
Obdavčitev dobička Progresivna obdavčitev glede na višino dobička po dohodninski lestvici 16%, 27%, 41%, 50% (*ob izpolnjevanju določenih pogojev se dobiček lahko obdavči ob upoštevanju normiranih odhodkov po fiksni stopnji 20 %). 17 % fiksna davčna stopnja. Izplačilo dobička na račun družbenika – fizične osebe je obdavčeno s 25 %.
Osebna odgovornost Podjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem. D.o.o. odgovarja za obveznosti z vsem svojim premoženjem. Družbenik ne odgovarja, odgovarja le z vloženim kapitalom oziroma kapitalom podjetja.
Plača Podjetnik nima plače. Njegova plača je dobiček s.p. Plačna ni strošek. Dvigi denarja med letom niso odhodek za s.p., razen prispevkov. Družbenik ima plačo. Plača predstavlja strošek.
Prispevki Posameznik je vključen v obvezno zavarovanje kot samozaposlen. Osnova za odmero prispevkov je dobiček s.p.
V kolikor je posameznik že vključen v obvezno zavarovanje na drugi podlagi, plačuje zgolj pavšalne prispevke (t.i. popoldanski s.p.)
V kolikor je družbenik zaposlen v d.o.o., je vključen v obvezno zavarovanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Osnova za odmero prispevkov je plača.
Družbenik – poslovodja, ki v družbi ni zaposlen, je vključen v zavarovanje kot družbenik. Osnova za odmero prispevkov so vsi prejemki, prejeti za opravljanje poslovodne funkcije in dela.
Višina prispevkov ni odvisna od višine dobička d.o.o..
Računovodstvo Enostavno/dvostavno knjigovodstvo ali *normirani odhodki. Dvostavno knjigovodstvo ali *normirani odhodki.
;