Telefon: 030 645 069

Kdaj ustanoviti s.p.?

V kolikor v prvih letih poslovanja ne pričakujete veliko zaslužkov je s.p. prava izbira; saj se uporablja progresivna obdavčitev glede na višino dobička po veljavni dohodninski lestvici. V kolikor je vaša dejavnost podvržena velikim kapitalskim tveganjem vam zaradi osebne odgovornosti s.p. odsvetujemo.

 

V katerih primerih lahko registrirate s.p.?

  • V kolikor niste davčni dolžnik oziroma niste na seznamu davčnih neplačnikov na FURS.
  • Ste popolno poslovno sposoben. Popolno poslovno sposobnost pridobite z dopolnjenim 18. letom starosti. Izjemoma lahko popolno poslovno sposobnost posameznik pridobi v primeru, dopolnjenega 15 leta starosti, v kolikor pridobi dovoljenje CSD za sklenitev zakonske zveze in sodišče izda odločbo, s katero mladoletna oseba, ki je postala roditelj, pridobi popolno poslovno sposobnost.

Registracija s.p. se lahko izvede:

1. preko spletnega portala e-VEM z uporabo digitalnega potrdila

2. na vstopnih točkah VEM, kjer vam pripravijo obrazce za:

  • prijavo v Poslovni register - AJPES obrazec
  • prijavo v DURS za oddajo davčnih podatkov - DURS obrazec
  • prijavo v ZZZS za obvezno socialno zavarovanje - M1 obrazec

V obeh primerih postopek steče takoj.

Preko točke VEM in portala e-VEM lahko opravite vpis podjetja, vpis sprememb in vpis prenehanja opravljanja dejavnosti.

Opravljati dejavnost lahko pričnete ko je podjetje vpisano v Poslovni register Slovenije (PRS). Datum vpisa v PRS lahko določite sami. Prijavo za registracijo s.p. morate vložiti en dan pred želenim datumov vpisa do največ tri mesece pred željenim datumom.

 

Dokumenti potrebni za registracijo s.p.:

  • osebni dokument
  • davčna številka
  • v kolikor niste lastnik objekta na poslovnem naslovu, potrebujete tudi overjeno soglasje lastnika objekta, da vam dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Lastnik lahko overitev opravi pri notarju ali na Upravni enoti

 

Pri registraciji s.p. je potrebno izbrati ime podjetja, sedež in poslovni naslov ter dejavnost. Ko s strani AJPESA prejmete Sklep o registraciji lahko odprete poslovni transakcijski račun, katerega uporabljate samo za opravljanje dejavnosti. Izbrati je potrebno tudi računovodski servis.

Računovodstvo za s.p. znaša pri nas od 35 EUR, odvisno od obsega poslovanja.

V kolikor želite pred samo ustanovitvijo preverili svoje odločitve nas lahko kontaktirajte na telefon: 030 645 069 ali e-mail: [email protected]

Pomagali vam bomo.

 

Za več informacij prosimo, da izpolnite obrazec ali nas kontaktirate na telefon 030 645 069 ali na elektronski naslov [email protected]

;